Klacht over de behandeling van de Psycholoog?

Over het algemeen hebben onze cliënten geen klachten en als er klachten c.q. misverstanden zijn, kunnen ze die gelukkig goed uitspreken en komen we er samen uit. Maar mocht je nu iets dwars zitten dat je niet met ons wilt of kunt bespreken, dan kun je terecht bij onze beroepsverenigingen.

Beroepscode
De verschillende beroepsverenigingen hebben een beroepscode opgesteld, waarin de eisen, richtlijnen en gedragsregels zijn beschreven, waaraan het werk van een behandelend psycholoog moet voldoen. Het gaat om principes als: verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid. In beide codes is ook geregeld dat alles wat we bespreken strikt vertrouwelijk blijft.
Kijk in de codes om te zien of er zaken aan de orde komen die met jouw klacht te maken hebben. Je kunt je klacht naar één van de verenigingen toesturen.

In een klacht moet staan:
• je naam, adres en woonplaats;
• naam van je behandelaar, voorletters en praktijkadres;
• korte omschrijving van de klacht, zoveel mogelijk voorzien van de data, feiten en omstandigheden waarop de klacht berust;
• je handtekening.

Beroepsverenigingen
Voor meer informatie over het NIP kijk op www.psynip.nl. Nederlands Instituut voor Psychologen. De grootse beroepsvereniging voor psychologen. Tevens aangesloten bij de geschillencommissie van het NIP.
Voor meer informatie over het NVPA: De beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten www.nvpa.org.
Voor meer informatie over het NFG kijk op www.de-nfg.nl. De Nederlandse Federatie Gezondheidszorg.